Projectmanagement

Projectmanagement Innovatie Festival 2017

Van 8 tot en met 21 maart 2017 vond voor het 3e opvolgende jaar het InnovatieFestival 2017 ‘Smart verbinden’ plaats op diverse locaties in de Achterhoek.

Het InnovatieFestival is een groot jaarlijks meerdaags event in de Achterhoek waar jongeren, studenten, werkenden en ondernemers kunnen beleven wat allemaal in de Achterhoek gebeurt op het gebied van smart industry en innovatie.

Onder het thema ‘smart verbinden’ werden mensen en bedrijven met elkaar in contact gebracht rondom het onderwerp smart industry. Het doel is om meer talenten en ondernemers vanuit heel Nederland te interesseren om zich in de Achterhoek te ontwikkelen op het gebied van smart industry.

Naast de bekende onderdelen, zoals de Ondernemersdag, de Techniekdag en de Bètadag, werden er dit jaar ook een aantal nieuwe onderdelen gelanceerd, waar onder; het verkiezingsdebat, het science café en de Open Dagen Smart Industry, waar ruim 30 Achterhoekse bedrijven hun medewerking aan verleenden.

Mood Concepts verzorgde andermaal het projectmanagement, de volledige communicatie en verschillende events binnen het InnovatieFestival 2017.

Datum: maart 2017
Locatie: Diverse locaties in de Achterhoek
Doelstelling: Projectmanagement Innovatie Festival 2017