Contract ondertekening

TenneT & LTO tekenen belangrijk akkoord

TenneT TSO B.V. en LTO Nederland hebben overeenstemming bereikt over de afsluitvergoeding voor grondeigenaren en grondgebruikers bij de aanleg van hoogspanningsverbindingen in Nederland.

Op vrijdag 28 juni 2013 heeft de ondertekening van het akkoord plaats gevonden tussen TenneT TSO B.V. en LTO Nederland op het agrarisch bedrijf van de familie Leijten in Emmeloord.

Mood Concepts verzorgde de gehele inrichting, het audiovisueel gedeelte en de culinaire invulling van deze ontvangst, waarbij het ‘landleven’ centraal stond. Met name het culinaire concept, verzorgd door partner MPS|Martinair partyservice, met ondermeer biologische ‘groente-tuintjes’, was een schot in de roos.

Het event genereerde veel media-aandacht voor deze bijzondere en belangrijke ondertekening tussen beide partijen.

Datum: Juni 2013
Locatie: Agrarisch bedrijf Emmeloord
Doelstelling: Contract ondertekening